•  

    0910 905 159

  •  

    info@nitrabeton.sk

Ponuka betónu

Cenovú ponuku poskytujeme každému zákazníkovi individuálne na základe žiadosti o cenovú ponuku.

Pevnostná trieda betónu
 
STN EN 206 - 1
C 8/10 - XO
C12/15 - XO
C16/20 - XO
C20/25 - XC1
C25/30 - XC2
Vodotesný betón max.priesak 50 mm podľa STN EN 12390 - 8
C20/25 - XC1
C25/30 - XC2
C25/30 - XC2, XA2
C30/37 - XC3
C30/37 - XC4, XD2, XF4, XA2
C35/45 - XC4, XD3, XA3
KSC1
Cestný betón
CB III
Poterový betón
C12/15
D16/20